Łącznik wcisk o przekroju W2Zastosowanie:

• Wykończenie wnętrz
• Ramki (nakładane ramy drzwiowe)
• Cokoły i wieńce
• Opaski (drzwiowe, okienne)
• Futryny drzwiowe (pod kątem lub na prosto)
• Produkcja mebli

Wciski Hoffmann W2 dostępne są w następujących długościach: 6,0/9,5/12,0/14,0/15,8/18,0/22,0/20,6/22,0/25,4/32,0/46,0/60,0 mm
Pakowane po 1000 szt.