Z elektrycznym ustawianiem powtarzalnych i różnych pozycji frezowania w obrębie jednego elementu wraz monitorem
Specjalistyczna frezarka do racjonalnej produkcji połączeń szprosów krzyżowych wraz z elektronicznym ustawianiem pozycji frezowania (standardowa długość prowadnicy dla elementów do 2200mmm, dokładność +/-0,2mm) . Frezowania wykonują agregaty dolny i górny, wycinanie trzeci agregat w jednym takcie pracy. Prędkość posuwu agregatów frezujących jest regulowana bezstopniowo. Wszystkie agregaty frezujące obrabiają nieruchomy, zamocowany element.
Górny i dolny komplet narzędzi może być osobno ustawiany na żądaną wysokość.
Umożliwia to szybkie ustawienie maszyny na inną grubość elementu.
Narzędzia są napędzane poprzez dwa silniki trójfazowe każdy po 1,1 kW.
Odległości żądanych pozycji frezowania i ich ilość podaje się i zapisuje w pamięci urządzenia do elektronicznego ustawiania. Podajemy również się ilość elementów do obróbki.

KSF-2E – Prospekt

Film – Prezentacja maszyny KSF-2E

 

 

 

 

 

 

CLOSE
CLOSE